งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานหุ้มฉนวน ท่อ ถัง ดักท์

งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานระบบระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. อี. วิศวกรรมและการพานิช รับงานออกแบบและติดตั้ง งานระบบระบายอากาศ เช่น คุณภาพอากาศ ลดความร้อน, ฝุ่น, กลิ่น, ควัน, อื่นๆ และงานหุ้มฉนวนกันความร้อน – เย็น เช่น ท่อน้ำร้อน,ท่อสตีม,ท่อน้ำมันร้อน,ถังเก็บความร้อน,อื่นๆ,ท่อน้ำเย็น,ท่อไอเย็น,ถังเก็บความเย็น,อื่นๆ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ มากกว่า 20 ปี
  • งานหุ้มฉนวนกันความร้อน โรงงาน
  • งานหุ้มฉนวน Insulation Work
  • งานหุ้มแจ็กเก็ต
  • งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation)
  • หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)
  • ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน
  • หุ้มฉนวนถังน้ำเย็น

รับติดตั้ง ออกแบบ งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานหุ้มฉนวน ท่อ ถัง ดักท์