ท่อระบายอากาศ โรงงาน ท่อส่งลม พัดลมดูดอากาศ ระบบระบายความร้อนในโรงงาน

ท่อระบายอากาศ โรงงาน ท่อส่งลม พัดลมดูดอากาศ ระบบระบายความร้อนในโรงงาน รับออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไข งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานหุ้มแจ็กเก็ต งานหุ้มฉนวนกันความร้อน งานระบบระบายอากาศ พัดลมระบายอากาศ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี. อี. วิศวกรรมและการพานิช รับงานออกแบบและติดตั้ง งานระบบระบายอากาศ เช่น คุณภาพอากาศ ลดความร้อน, ฝุ่น, กลิ่น, ควัน, อื่นๆ และงานหุ้มฉนวนกันความร้อน เย็น เช่น ท่อน้ำร้อน,ท่อสตีม,ท่อน้ำมันร้อน,ถังเก็บความร้อน,อื่นๆ,ท่อน้ำเย็น,ท่อไอเย็น,ถังเก็บความเย็น,อื่นๆ โดยทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความชำนาญ มากกว่า 20 ปี

  • ระบบท่อระบายอากาศ ท่อส่งลม ร้อน เย็น
  • งานหุ้มฉนวนท่อน้ำร้อน (Steam Insulation)
  • หุ้มฉนวนท่อน้ำเย็น (Chiller Pipe Insulation)
  • ติดตั้งฉนวนถังน้ำร้อน
  • หุ้มฉนวนถังน้ำเย็น

รับออกแบบ ติดตั้ง และแก้ไข ท่อระบายอากาศ โรงงาน ท่อส่งลม พัดลมดูดอากาศ ระบบระบายความร้อนในโรงงาน

ท่อระบายอากาศ โรงงาน ท่อส่งลม พัดลมดูดอากาศ ระบบระบายความร้อนในโรงงาน

ท่อระบายอากาศ โรงงาน ท่อส่งลม พัดลมดูดอากาศ ระบบระบายความร้อนในโรงงาน